Hajde.rs brine o Vama kako bi ste se osećali sigurnim prilikom kupoprodajde na Hajde.rs. To činimo medju ostalim:

  • Svi oglasi su predmet pregleda pre publikacije
  • Svi oglasi su predmet svakodnevne kontrole u potrazi za nelegalnim prozvodima/uslugama
  • Hajde.rs obelodanjuje bilo kakvu nezakonitu operaciju sa policijom Republike Srbije
  • Ma koliko se trudio, Hajde.rs nije u stanju da prekontroliše sve oglase ili oglasače. Zato je na Vašoj odgovornosti da temeljno ispitate šta kupujete i osobu koja prodaje. Budite oprezni i pažljivi u slučaju da prodavac traži plaćanje unapred, često pod izgovorom da je hitno. Ponuda koja deluje da je predobra da bi bila stvarna, najčešće nije stvarna.

    Isto tako, budite pažljivi i nemojte davati Vaše podatke poput lozinki, broj kreditne kartice itd.